Casă de Avocatură Moloman, Lazăr și Asociații a luat naștere în luna august 2011 prin asocierea celor doi avocați parteneri, George Moloman și Andrei Lazăr, asociere ce a avut la baza o importantă colaborare profesională anterioară, consolidată totodată de o strânsă prietenie.
Societatea a fost înființată în scopul dezvoltării și extinderii serviciilor de asistență, reprezentare și consultanță juridică în cele mai diverse domenii ale dreptului, urmărind să valorifice îndelungata și fructuoasa activitate că avocat pledant a lui George Moloman cu experiența de magistrat a lui Andrei Lazăr, acumulată în perioada în care a îndeplinit funcția de procuror.
Într-un timp relativ scurt, societatea noastră a reușit să se impună în domeniul de activitate, prin răspunsul prompt acordat problemelor ridicate de clienții noștri, prin reprezentarea eficientă a acestora în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități, prin identificarea celor mai optime remedii juridice și nu în ultimul rând prin asigurarea unui climat de încredere reciprocă în relația client-avocat.
Ca modalitate de lucru dorim ca legătura cu clienții noștrii să fie directă și nemijlocită,cu garantarea strictă a confidențialității. Acceptarea unei cauze se realizează numai în urma unei consultări juridice prealabile, după studierea actelor puse la dispoziție de client și în final cu informarea clientului asupra soluțiilor juridice identificate.
Serviciile avocațiale pe care le asigurăm sunt dublate la nevoie cu alte servicii multidisciplinare, având în acest sens relații de colaborare permanente cu notari, experți, lichidatori, executori și alți specialiști în domenii de interes pentru aplicarea legii.

Evoluția societății, din ce în ce mai dinamică şi imprevizibilă, afectează în mod direct şi legislaţia, iar din acest motiv au loc dese modificări legislative sau apar acte normative noi, tocmai pentru a răspunde acestei permanente schimbări sociale.
Din acest motiv, nevoia de asistență și consultanță juridică este mai actuală că oricând, iar în acest scop prioritatea noastră este de a asigura soluții reale, optime și eficiente pentru clienții noștri, în baza unei relații de încredere și comunicare.

Avem convingerea că putem realiza toate aceste obiective printr-o susținută muncă de studiu și documentare, prin perseverență, pasiune și profesionalism.

Contact