Avocat Contencios Administrativ

În domeniul dreptului comercial societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:
– consultanță și asistență juridică privind recuperarea taxelor de poluare pentru autovehicule
– consultanță și asistență juridică privind încheierea/modificarea/încetarea contractelor administrative;
– asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative;
– asistență juridicăși reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă, precum și în fața instanțelor de contencios administrativ;
– asistență juridică și reprezentare în procedurile administrative și judiciare generate de controalele organelor de inspecție fiscală;
– cereri pentru obligarea autorităților publice să emită ori să revoce un act administrativ; pentru obligarea autorităților publice să soluționeze, în termenul legal, solicitările referitoare la un drept sau la un interes legitim;
– acțiuni îndreptate împotriva unei autorități publice ca urmare a refuzului nejustificat de a soluționa o cerere;
– asistență juridică și reprezentare în instanțăîn cadrul litigiilor de contencios fiscal;
– asistare/reprezentare juridică în orice litigii de competența instanțelor de contencios administrativ și fiscal (anulări de acte administrative, suspendare executare act administrativ, obligare emitere acte administrative, etc);