Avocat Drept Comercial

În domeniul dreptului comercial societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:
– Consultanțăși asistență juridică privind înființarea societăților comerciale, asociații, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăților.
– Consultanțăși asistență juridică privind modificări acte constitutive, cesiune părți sociale, numiri de administratori/cenzori, modificare sedii, prelungire contracte sedii, modificare de denumire societate, completare obiecte de activitate, modificări date de identificare asociați, operațiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social al societăților comerciale, deschiderea/radierea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanțe.
– Consultanțăși asistență juridică privind redactarea, negocierea și asigurarea de asistență de specialitate cu ocazia încheierii de contracte comerciale: vânzare-cumpărare, locațiune, antrepriză, asociere în participațiune, mandat, împrumut, întreținere, rentă viageră, comodat, cesiune de creanță, ipotecă, novație, prestări servicii diverse, asigurare, depozit, tranzacție etc.).
– Asistarea și reprezentarea clienților în domeniul recuperării creanțelor de la societăți debitoare atât în fața instanțelor de judecată române, cât și în relația cu executorii judecătorești, urmărirea și supravegherea procedurilor de executare, precum și valorificarea creanței în cadrul procedurii de executare silită,procedura somației de platăși a ordonanței de plată, întocmirea de notificări, somații, adrese.
Există și posibilitatea încheierii unui abonament juridic personalizat pentru fiecare societate comercială în parte.