Avocat Drept Financiar Bancar

În materia dreptului financiar bancar societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:
– due diligence, rapoarte și opinii legale privind avizarea documentație juridice aferentă creditelor ipotecare și imobiliare și asigurarea relației cu birourile notarilor publici pentru formalități aferente;
– consultanțăși asistență juridică privind procedurile și condițiile de autorizare în cazul instituțiilor de credit, precum și în cazul instituțiilor financiare nebancare (IFN);
– consultanțăși asistență juridicăîn activitatea curentă specifică societăților de leasing;
– asistență juridicăîn medierea și/sau reprezentarea în față instanțelor de judecată a persoanelor fizice și juridice în procesele privind constatarea clauzelor abuzive în contractele de credit și/sau leasing, urmare a încălcării principiului libertății contractuale;
– asistare și reprezentare în procesele colective intentate de consumatori împotriva instituțiilor bancare din România care nu respectă legislația românăîn vigoare cu privire la clauzele abuzive.