Avocat dreptul familiei

În domeniul dreptului familiei, societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:
-Redactare acțiune și consultanță juridică în următoarele probleme: divorț(divorțul prin acord, divorțul în instanță, divorțul cu copii minori, divorțul la mediator);custodia copiilor ( modificarea custodiei, pensia de întreținere, program de vizită minori, stabilirea domiciliului minorului);partajul bunurilorcomune( stabilirea regimului matrimonial de bunuri, partajul la mediator, tranzacția judiciară), anulare/ nulitate căsătorie, punere sub interdicție judecătorească;în conflicte de paternitate ( tăgada de paternitate, stabilirea paternității, contestarea recunoașterii etc.); în cazul adopției, tutelă/ curatelă.