Avocat dreptul muncii

În dreptul muncii societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:

– consultanțăși asistență juridică privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncăși a contractelor colective de muncă;

– asistență juridicăși reprezentare în față instanțelor judecătorești în acțiuni privind desfacerea contractelor individuale de muncă, plăți compensatorii, etc.

– litigii de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcția avută anterior;

– consultanțăși asistență juridică privind redactarea de regulamente de ordine interioară, fișe de post;

– litigii în ceea ce privește atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidențialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit;

– contestații împotriva deciziei de concediere a salariatului, împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii disciplinare;

– asistență juridicăși reprezentare în procedura de mediere a conflictelor de munca, contestare a sancțiunilor disciplinare;

– asistență juridicăși reprezentare în acțiuni privind pretenții pentru recuperarea prejudiciilor;