AVOCAT DREPT COMERCIAL

În domeniul dreptului comercial societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:

– Consultanțăși asistență juridică privind înființarea societăților comerciale, asociații, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăților.

detalii

AVOCAT DREPT CIVIL

În materia dreptului civil avem o experiență vastă formată prin practica judiciarăîn fața instanțelor de judecată, cât și prin consultanța juridică.

În materie civilă, societatea noastră poate exercita următoarele activități:

detalii

AVOCAT DREPTUL MUNCII

În dreptul muncii societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:

– consultanțăși asistență juridică privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncăși a contractelor colective de muncă;

detalii

AVOCAT DREPT PENAL

Societatea a fost înființată în scopul dezvoltării și extinderii serviciilor de asistență, reprezentare și consultanță juridică în cele mai diverse domenii ale dreptului, urmărind să valorifice îndelungata și fructuoasa activitate ca avocat pledant a lui George Moloman cu experiența de magistrat a lui Andrei Lazar...

detalii

AVOCAT DREPT FINANCIAR BANCAR

În materia dreptului financiar bancar societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:

– due diligence, rapoarte și opinii legale privind avizarea documentație juridice aferentă creditelor ipotecare și imobiliare și asigurarea relației cu birourile notarilor publici pentru formalități aferente;

detalii

AVOCAT DREPTUL FAMILIEI

În domeniul dreptului familiei, societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:

-Redactare acțiune și consultanță juridică în următoarele probleme: divorț(divorțul prin acord, divorțul în instanță, divorțul cu copii minori, divorțul la mediator);custodia copiilor ...

detalii

AVOCAT CONTENCIOS ADMINISTRATIV

În domeniul dreptului comercial societatea noastră vă oferă următoarele servicii juridice:

– consultanțăși asistență juridică privind recuperarea taxelor de poluare pentru autovehicule

– consultanțăși asistență juridică privind încheierea/modificarea/încetarea contractelor administrative;

detalii

REGIMUL STRAINILOR

În acestă materie societatea noastră vă poate oferi următoarele servicii:

– asistențăîn obținerea și prelungirea vizelor, permiselor de muncăși permiselor de ședere pentru cetățeni străini atât din UE, cât și din state non-UE;

detalii