Promite puține și fă multe!

Serviciile noastre

DREPT PENAL

Asistență și reprezentare juridică în faza de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată atât pentru persoane cercetate (suspecți, inculpați) cât și pentru părți civile/vătămate.

DREPT CIVIL

Asistență, consultanță și reprezentare juridică în toate ramurile dreptului civil, litigii între profesioniști, contracte, succesiuni, divorț, partaj, drepturi nepatrimoniale, drept societar.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

 Consultanță și asistență în cauzele de contencios, reprezentare în fața autoritaților/instituțiilor publice și în fața insțantelor de judecată, contestarea și anularea deciziilor de impunere.

DREPTUL MUNCII

Consultanță pentru angajatori și angajați, asistență și reprezentare în vederea soluționării litigiilor de muncă.

DREPTUL ASIGURĂRILOR

Consultanță juridică în materia asigurărilor și reasigurărilor, asistență și reprezentare în orice tipuri de litigii privind asigurările.

MALPRAXIS

Asistență juridică în fața Colegiului Medicilor, cât și pe durata unui eventual litigiu în fața instanțelor judecătorești.

DREPT CONTRAVENȚIONAL

Consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurii de anulare a proceselor verbale de sancționare a unor fapte contravenționale.

EXECUTĂRI SILITE

Contestații la executare, asistență și reprezentare în litigii privind executarea.

CONTACT