În stabilirea onorariului pornim de la premisa că acesta trebuie să fie în primul rând flexibil, pentru a oferi în acest fel clientului o paletă cât mai largă de modalități de plată, aptă să corespundă posibilităților acestuia dar și volumului de muncă depus de echipa noastră de avocați.

Onorariu orar

Constând într-o sumă fixă pentru o oră de lucru.

Onorariu fix

O sumă fixă convenită de părți pentru o anumită perioadă pentru întreg serviciul juridic prestat de avocat.

Onorariu de succes

O sumă fixă sau variabilă ce va fi percepută de avocat în funcție de rezultatul obținut în urma serviciilor juridice prestate/ oferite (acest tip de onorariu nu se aplică în domeniul dreptului penal).

Onorariu abonament lunar

Acest tip de onorariu se adresează în primul rând persoanelor juridice și poate fi stabilit sub forma unei sume fixe lunare în funcție de mai mulți factori cum ar fi complexitatea, durata și specificul serviciilor acordate/ prestate.