Modificarea cererii de chemare în judecată

  • 06/05/2016

”Conform disp. 204 C. pr. civ., reclamantul poate să-și modifice cererea de chemare în judecată, sub sancțiunea decăderii numai până la primul termen la care acesta este legal citat; plecând de la aceste norme, instanța are de lămurit, pe de ...

Citeste read-more

Art. 1.541. Reducerea cuantumului penalitatii

  • 06/12/2015

(1) Instanta nu poate reduce penalitatea decat atunci cand: a) obligatia principala a fost executata in parte si aceasta executare a profitat creditorului; b) penalitatea este vadit excesiva fata de prejudiciul ce putea fi prevazut de parti la incheierea ...

Citeste read-more